Schrijf en Spel

 

Schrijf en Spel is sprekende software om de koppeling tussen woordbeeld en klankbeeld te ervaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van ingesproken spraak en van synthetische spraak. Ingetypte of aangeklikte letters en woorden worden uitgesproken en bovendien houdt het programma vorderingen nauwkeurig bij. Het kan worden ingezet bij leesonderwijs en als hulpmiddel bij het leren blind typen. Schrijf en Spel beloont goede antwoorden met een bloemetje en soms met een compliment, zie Figuur 1.

 

 

Figuur 1. Het dicteewoord ‘aap’ is aangeklikt en hoorbaar gemaakt. Merk op dat slechts twee knoppen zichtbaar zijn, ‘Dictee’ dat het volgende dicteewoord geeft en ‘Einde’ dat, hoe kan het anders, het programma doet eindigen. Het lege vakje tussen de letters ‘n’ en ‘o’ stelt de spatie voor, ‘Bs’ is Backspace en wist de laatste letter.

 

 

 

Figuur 2. Zojuist is dicteewoord ‘vis ’ uitgesproken, ingetypt en zichtbaar gemaakt. Er zijn nu meer knoppen zichtbaar. Door gebruik van afrolmenu’s is nog veel meer mogelijk.

 

 

Figuur 3. Na de knop Einde of na toets Escape worden de geregistreerde gegevens voorgelezen. Bovendien worden fouten geregistreerd en reageert het programma beleefd en onderhoudend.

 

Schrijf en Spel onderscheidt zich door de combinatie van opgenomen spraak en kunstspraak, doordat het uitsluitend de koppeling van woordbeeld en klankbeeld oefent en door de eenvoudige bediening bij een groot aantal mogelijkheden. Voor meer informatie klik op: grote folder. Hoe nuttig en hoe onderhoudend ook, software is geen alternatief voor onderwijs of voor remedial teaching. Voor meer informatie mail naar info@depratendecomputer.nl. U kunt ook een testversie downloaden.